Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.W czwartek […]
Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą, matką. Zaś kto zgrzeszy […]
Przechowujmy ten skarb wiary i miłości w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.Dzisiaj […]
Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.Nabożeństwo majowe […]
Duch Święty towarzyszy każdemu z nas od momentu chrztu aż do śmierci, kiedy to mówimy – twoje ciało było świątynią […]
Wniebowstąpienie to tryumf Chrystusa Zmartwychwstałego, który mówi nie smućcie się, idę do domu Ojca, aby przygotować wam miejsce. Pójdźcie za […]
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.Dzisiaj nabożeństwo majowe o godz. 15.30; a w […]
Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity.W środę pierwsze nabożeństwo majowe […]
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Bóg; zostaliśmy nazwani Jego dziećmi. On zna każdego z nas. Odwieczny dylemat – czy my […]
Pan mój i Bóg mój – wyraziłem to swoją obecnością na dzisiejszej Eucharystii. Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli – […]
Wiarygodni świadkowie widzieli Jezusa zmartwychwstałego i o tym zaświadczyli swoim życiem. Zapraszają nas, abyśmy swoim życiem świadczyli, że Jezus w […]
Zwycięzca śmierci piekła i szatana jest dzisiaj źródłem mocy wiary nas chrześcijan. Pójdźmy z pokłonem i radością niosą w sercu […]
Niedzielą Palmową rozpoczynamy czas modlitwy i adoracji Krzyża, a wyrażamy to słowami któryś cierpiał za nas Jezu na Krzyżu – […]
Jeśli ziarno pszenicy; wpadłszy w ziemię obumrze przynosi plon obfity. Chrystus umiera, by przynieść wiele owocu, ale przede wszystkim odkupienie […]
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez […]
Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą dla każdego z nas. Najpierw uwierz, a później weź swój krzyż i idź za Jezusem.Dzisiaj […]
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.Dzisiaj nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 15.30, […]
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.Dzisiaj nabożeństwo […]
Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa – słowa św. Pawła Apostoła. Naśladować Jezusa to wezwanie na ten […]
Na mocy chrztu każdy z nas jest św. Pawłem. A zatem muszę być świadomy słów: „Biada mi, gdybym nie głosił […]
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię – oto przesłanie dzisiejszej niedzieli, które jest kierowane do Ciebie. Jaka będzie Twoja odpowiedź?Jutro […]
Wszyscy jesteśmy powołania, by pójść za Jezusem. A zatem za Samuelem powtarzamy: Mów Panie, bo sługa Twój słucha”.Bardzo dziękujemy wszystkim […]
Poprzez chrzest Jezusa Bóg objawia prawdę o swoim umiłowanym Synu, w którym ma upodobanie i zaprasza nas do udziału w […]
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».Dzisiaj […]
Tam, gdzie jest miłość nie ma lęku. Maryja posłuszna służebnica Pańska w miłości wypełnia wolę Bożą. Niech mi się stanie […]
Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską. Pośród was stoi Ten, którego nie znacie. Poznaj Pana i wyprostuj drogę […]
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Bóg wciąż wzywa nas, swoje dzieci do nawrócenia się i pójścia drogą wiary […]
Czekam na Ciebie, dobry Boże, przyjdź do mnie, Panie, pośpiesz się. Niechaj Twa łaska mi pomoże, chcę czystym sercem przyjąć […]
Królestwo Moje nie jest z tego świata – mówi Chrystus. Chociaż tak jest, to my jednak każdego dnia w modlitwie […]
Pomnażajmy otrzymane od Boga talenty, by być błogosławieństwem w naszych domach, rodzinach i parafii.W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Chrystusa Króla […]
Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie Syn Człowieczy przyjdzie.W przyszłą niedzielę po Mszy św. o […]
Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.W poniedziałek, wtorek i środę o godz. 16.00 będzie sprawowana […]
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.Nabożeństwo różańcowe w poniedziałek i […]
Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, za dzieło wiary, trud miłości i wytrwałość w nadziei.Nabożeństwo różańcowe codziennie o godz. 17.00 […]
Bóg nie nudzi się kolejnym zaproszeniem kierowanym do Ciebie. Mówi: „królestwo niebieskie podobne jest do…” Nie wymawiaj się, lecz przyjdź […]
Winnica pozbawiona Gospodarza będzie wydawać cierpkie i gorzkie owoce. Bez Boga człowiek nie zbuduje świata bardziej ludzkiego. Bunt przeciwko Bogu […]
Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności by być równy Bogu, lecz przyjął dla mnie i ciebie postać […]
Bóg odpłaca każdemu według swojego Boskiego osądu, a nie naszego widzenia świata. Nasze „widzimisie” przy spotkaniu z Bogiem może doznać […]
Nikt z nas nie żyje dla siebie. Jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy […]
Kościół to wspólnota wierzących, którzy są zatroskani o zbawienie wszystkich. Pomagajmy sobie nawzajem w tym zdążaniu do ostatecznego celu – […]
Ty jesteś Piotr-Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Kościół jest dziełem Syna […]
Odwagi. To Ja jestem, nie bójcie się. Czemu zwątpiłeś, człowieku małej wiary.Jutro w kaplicy w Woli Soleckiej o godz. 18.00 […]
To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie.Dzisiaj o godz. 15.00 spotkanie KŻR z Solca na wspólnej […]
Bóg zmienia wszystko dla naszego dobra. Daje nam mądrość, abyśmy byli zdolni do realizowania dobrych wartości, które budują Jego królestwo […]
Czas byśmy nie tylko uwierzyli w Ducha Świętego, ale i otworzyli się na Niego. Bo każdy z nas ma stać […]
Żywe i skuteczne jest Słowo Boga ponieważ to Jego odwieczna myśl i wola. A pragnieniem Boga jest również to, by […]
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Kto spożywa Moje Ciało ma życie.W czwartek […]
Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci Moich najmniejszych, Mnieście to uczynili.Dzisiaj o godz. 15.00 modlitewne spotkanie KŻR z Solca, natomiast o […]
WŁOCHY – SZLAKIEM SANKTUARIÓW (8 dni, samolot) 12 – 19.10.2023 1   dzień: WARSZAWA – WENECJA – ASYŻ Spotkanie na lotnisku […]
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało […]
Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.Dzisiaj i w przyszłą niedzielę o […]
Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.Trwa oktawa Bożego Ciała. Każdego […]
Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie […]
Duch Święty towarzyszy każdemu z nas od momentu chrztu aż do śmierci, kiedy to mówimy – twoje ciało było świątynią […]
Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje.Nabożeństwo majowe codziennie o […]
Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele, […]
Ja jestem Dobrym Pasterzem i znam owce moje, a one znają Mój głos.Jutro pierwszy dzień miesiąca maja – w tym […]
Panie Jezu daj nam zrozumieć Pisma, niech w naszym sercu gości radość a umacnia wiara, gdy do nas mówisz.Już dzisiaj […]
Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Jezu ufam Tobie.Dzisiaj o godz. 15.30 nabożeństwo do Bożego miłosierdzia z okazji ustanowionej […]
Wiarygodni świadkowie widzieli Jezusa zmartwychwstałego i o tym zaświadczyli swoim życiem. Zapraszają nas, abyśmy swoim życiem świadczyli, że Jezus w […]
Zwycięzca śmierci piekła i szatana jest dzisiaj źródłem mocy wiary nas chrześcijan. Pójdźmy z pokłonem i radością niosą w sercu […]
Niedzielą Palmową rozpoczynamy czas modlitwy i adoracji Krzyża, a wyrażamy to słowami któryś cierpiał za nas Jezu na Krzyżu – […]
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?Dzisiaj Gorzkie Żale z kazaniem […]
Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? Wierzę, Panie. Oto świadectwo uzdrowionego niewidomego z Ewangelii.Dzisiaj Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o […]
Nadchodzi godzina, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec.Dzisiaj […]
Panie dobrze, że tu jesteśmy. To wielka wdzięczność naszego serca za dar spotkania z Bogiem i Kościołem.Dzisiaj Gorzkie Żale z […]
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Panu Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i […]
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.W środę rozpoczynamy Wielki Post – czas modlitwy, umartwienia i postu. […]
Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Niech wasza mowa będzie: tak, tak; nie. […]
Wy jesteście światłem świata. A zatem niech wasze światło świeci jaśniej przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili […]
Bóg wiary dochowuje na wieki; kocha sprawiedliwych; króluje na wieki, objawia każdemu drogę szczęścia, pozwala ujrzeć prawdę powołania.Zapraszamy dzisiaj na […]
1.    Chrystus jest światłością, która rozświetla ciemności i pomaga nam dostrzec prawdziwe znaczenie życia. 2.    Dzisiaj przypada 160 rocznica wybuchu powstania styczniowego. […]
Każdy może być św. Janem Chrzcicielem, jeśli tylko ma w sobie ducha Bożego i prowadzi do spotkania ze Słowem, które […]
Poprzez chrzest Jezusa Bóg objawia prawdę o swoim umiłowanym Synu, w którym ma upodobanie i zaprasza nas do udziału w […]
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; niech nam ukaże pogodne oblicze.Jutro o godz. 16.00 zostanie odprawiona Msza […]
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a duszy zabić nie mogą. Panie, nie poczytaj im tego grzechu. W ręce […]
Piękne pozdrowienie porusza ludzkie serce. Błogosławieni jesteście, gdy idziecie śladami Maryi, by nieść Chrystusa źródło pokoju i miłosierdzia.W czwartek 22 […]
Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił Panie mój. To przesłanie dzisiejszej niedzieli. Niech radość zagości w sercu twym.Przypominamy, […]
Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie. Wydajcie więc godne owoce nawrócenia.W czwartek 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. […]
Czekam na Ciebie, dobry Boże, przyjdź do mnie, Panie, pośpiesz się. Niechaj Twa łaska mi pomoże, chcę czystym sercem przyjąć […]
Królestwo Moje nie jest z tego świata – mówi Chrystus. Chociaż tak jest, to my jednak każdego dnia w modlitwie […]
Otwórz Bogu serce swoje, otwórz Jemu drzwi, niech On będzie Panem twym. Przez swoja wytrwałość ocalicie wasze życie.W przyszłą niedzielę […]
Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.W piątek 11 listopada przypada 104 rocznica odzyskania przez […]
Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Syn Człowieczy przyszedł odszukać  i zbawić to, co zginęło.Nabożeństwo różańcowe dzisiaj o godz. […]
Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Zmiłuj się nade mną Boże w łaskawości swoje i obmyj mnie zupełnie z grzechu […]
Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co […]
Jezusie Mistrzu, ulituj się nade mną. Wstań, idź twoja wiara cię uzdrowiła. Tylko Jezus może nas oczyścić i uzdrowić.Nabożeństwo różańcowe […]
Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem wołania – […]
Ty o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie […]
Nigdy nie powinniśmy się lękać powrotu do Boga, który mówi o sobie, że jest Miłosiernym Ojcem. On czeka, a ty […]
Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem – mówi Jezus. A zatem […]
Bożym błogosławieństwem obdarzeni są w szczególności ci, którzy są pokornego serca. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto […]
Chrystus zachęca nas abyśmy wszystkim siłami starali się osiągnąć zbawienie. Na tej drodze przez ciasne drzwi wchodzą tylko ci co […]
Jezus jest naszym przewodnikiem w drodze do nieba. Nie możemy się poddawać, zniechęcać, ale z Bożą pomocą zmieniać siebie i […]
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn […]
Jeszcze dzisiaj mogą zażądać twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to coś przygotował. Bądź bogaty przed Bogiem, a nie […]
Każdemu bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. To przesłanie dzisiejszej liturgii a zarazem motywacja do […]
Ubogaceni Bożym słowem ukazujmy postawę Marii, która wykorzystała okazję, by jak najwięcej czasu ofiarować Chrystusowi, a przez to stać się […]
Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. To pytanie zakłada wiarę w życie wieczne u pytającego. A Ty co […]
Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.Dzisiaj o godz. 15.00 spotkanie […]
1. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. […]
Jeśli kto chce iść za Mną niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie […]
Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.Jutro 13 […]
Duch Święty towarzyszy każdemu z nas od momentu chrztu aż do śmierci, kiedy to mówimy – twoje ciało było świątynią […]
Wniebowstąpienie to tryumf Chrystusa Zmartwychwstałego, który mówi nie smućcie się, idę do domu Ojca, aby przygotować wam miejsce. Pójdźcie za […]
Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.Nabożeństwo majowe codziennie o […]
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.Nabożeństwo majowe codziennie o godz. 17.30 w niedziele o […]
Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je.Nabożeństwo majowe codziennie o godz. 17.30 w niedzielę o godz. 15.30.Jutro Uroczystość […]
To jest Pan – mówi św. Jan. Bogu dzięki, że są Ci, którzy wskazują na Chrystusa Zmartwychwstałego. Tylko usłysz i […]
Pan mój i Bóg mój – wyraziłem to swoją obecnością na dzisiejszej Eucharystii. Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli – […]
Wiarygodni świadkowie widzieli Jezusa zmartwychwstałego i o tym zaświadczyli swoim życiem. Zapraszają nas, abyśmy swoim życiem świadczyli, że Jezus w […]
Zwycięzca śmierci piekła i szatana jest dzisiaj źródłem mocy wiary nas chrześcijan. Pójdźmy z pokłonem i radością niosą w sercu […]
Niedzielą Palmową rozpoczynamy czas modlitwy i adoracji Krzyża, a wyrażamy to słowami któryś cierpiał za nas Jezu na Krzyżu – […]
Jezus uczy nas patrzenia na drugiego człowieka z miłością. Niech grzechy innych nie przysłaniają nam tej pięknej miłości.Dzisiaj Gorzkie Żale […]
Ojcze zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Nikt cię nie potępia i […]
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie – mówi Pan w dzisiejszej Ewangelii.Dzisiaj […]
Panie dobrze że tu jesteśmy. Bądźmy naśladowcami również św. Pawła i wpatrujmy się w przykład życia tych, którzy jak on […]
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Panu Bogu swemu będziesz zawsze służył.Zapraszamy dzisiaj […]
Dobry człowiek to ten, który z Bożego skarbca wydobywa dobro, a jego usta mówią prawdę i wyrażają szacunek dla każdego […]
Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie a nie będziecie potępieni.We wtorek […]
Kazanie na Górze to zawsze ze strony Jezusa zaproszenie – pozostaw niziny, wejdź na górę, popatrz na świat i odkryj […]
Uwierzyć Bogu i Jego słowu wbrew logice tego świata, to przyjąć Prawdę objawiającego się w osobie ludzkiej Syna Bożego. Duc […]
Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Przyszedł do swoich, ale swoi go nie przyjęli.W środę przypada Uroczystość […]
Wszyscy należymy do Kościoła, którego głową jest Chrystus Syn Boży. Natomiast Duch Święty jest mocą i odwagą w głoszeniu Słowa […]
Uczyńcie wszystko cokolwiek powie wam Mój Syn. Będziesz miłował Pana Boga i będziesz miłował swego bliźniego.W tym tygodniu Dzień Babci […]
Poprzez chrzest Jezusa Bóg objawia prawdę o swoim umiłowanym Synu w którym ma upodobanie i zaprasza nas do udziału w […]
Niech Bóg Ojciec naszego Pana Jezusa da wam ducha mądrości i objawienia, niech da również światłe oczy serca, byście wiedzieli […]
Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów; światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego umiłowanego.W piątek […]
Piękne pozdrowienie porusza ludzkie serce. Błogosławieni jesteście, gdy idziecie śladami Maryi, by nieść Chrystusa źródło pokoju i miłosierdzia.W środę 22 […]
O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z […]
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Niech Boża miłości rozświetli mroki życia.Dzisiaj po każdej Mszy św. prowadzona jest zbiórka […]
Jezus swoim przyjściem objawia chwałę i potęgę zbawczą Boga. By to w pełni przeżyć pozostaje tyko czuwać i modlić się […]
Królestwo Moje nie jest z tego świata – mówi Chrystus. Chociaż tak jest, to my jednak każdego dnia w modlitwie […]
Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Dla mnie jest szczęściem przebywać blisko Boga, w Panu Bogu pokładać […]
Ofiarować z tego, co jest konieczne do życia, może tylko ten, kto sam oddał się w ręce Boga.Przez cały miesiąc […]
Królestwo Boże to stan miłości wobec Boga i bliźniego.Dzisiaj ostatnie nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30.Jutro Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. […]
Jezu Synu Boży ulituj się nade mną. Idź twoja wiara cię uzdrowiła.Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 15.30 natomiast w pozostałe […]
Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.Nabożeństwo różańcowe dziś […]
Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn […]
Kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.Dzisiaj nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30 natomiast spotkanie KŻR […]
Jest wielu dobrych ludzi poprzez których Bóg czyni wiele wspaniałych rzeczy. Może tym dobrym człowiekiem jesteś Ty, albo możesz nim […]
Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa Bożego. Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze […]
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.Dzisiaj po […]
Effatha – otwórz się na działanie łaski Bożej i na Miłość, która przebacza.Dzisiaj po każdej  Mszy św. zbierane są ofiary […]
Chrystus nie przyszedł znieść przykazań, ale je wypełnić. Wiara bez uczynków martwą jest.We wtorek o godz. 17.00 Msza św. na […]
 Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.Dzisiaj o godz. 16.00 Msza św. przez wstawiennictwo św. Rity i nabożeństwo […]
1. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim za dar Wniebowziętej Matki Bożej naszej […]
Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem. Naśladujcie Chrystusa Syna Bożego.W sobotę wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego. […]
Program nawiedzenia 15 – 16 sierpnia 2021 Godz. 17.45 – powitanie obrazu i relikwii Godz. 18.00 – Msza św. o […]
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.Dzisiaj o godz. 15.00 w kościele spotkanie KŻR […]
Pan dzisiaj nas nakarmił swoim Słowem i Chlebem dającym życie wieczne. Ubogaceni tymi darami bądźmy Jego świadkami.Dzisiaj po każdej Mszy […]
Chrystus, jako dobry Pasterz troszczy się o Bożą owczarnię i pragnie zbawienia wszystkich, dlatego wciąż szuka tych, którzy się zagubili. […]
Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako wybranych synów przez Jezusa Chrystusa /…/ w nim mamy odkupienie przez Jego krew, […]
Nastawaj w porę i nie w porę; głoś królestwo Boże mimo szyderstwa zarozumialców i pogardy pysznych.Od 1 lipca zgodnie z […]
Jezus Chrystus będąc bogatym, dla nas stał się ubogim, aby nas Swoim ubóstwem ubogacić.We wtorek uroczystość św. Piotra i Pawła. […]
Nie bój się tylko wierz. Panie przymnóż mi wiary.We wtorek o godz. 11.30 zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. […]
Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.Dzisiaj po […]
Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą, matką. Zaś kto zgrzeszy […]
Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.Jutro ostatnie […]
Duch Święty towarzyszy każdemu z nas od momentu chrztu aż do śmierci, kiedy to mówimy – twoje ciało było świątynią […]
Wniebowstąpienie to tryumf Chrystusa Zmartwychwstałego, który mówi nie smućcie się, idę do domu Ojca, aby przygotować wam miejsce. Pójdźcie za […]
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.Dzisiaj nabożeństwo majowe o godz. 15.30 a w […]
 Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity.Dzisiaj nabożeństwo majowe o godz. […]
Jeszcze raz popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Bóg; zostaliśmy nazwani Jego dziećmi. On zna każdego z nas, a my czy […]
Pan mój i Bóg mój – wyraziłem to swoją obecnością na dzisiejszej Eucharystii. Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli – […]
Zwycięzca śmierci piekła i szatana jest dzisiaj źródłem mocy wiary nas chrześcijan. Pójdźmy z pokłonem i radością niosą w sercu […]
Piątek – 19 marca godz. 16.00 – Droga Krzyżowa i Msza św. z nauką rekolekcyjną Sobota 20 marca – dzień […]
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez […]
1.    Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą dla każdego z nas. Najpierw uwierz, a później weź swój krzyż i idź za […]
Rok „A” – 25 października Wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu. Nie tylko wysłuchaj, ale też przebacz.Przypominamy, że nabożeństwo […]
error: Content is protected !!