Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.Dzisiaj po […]
Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą, matką. Zaś kto zgrzeszy […]
Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.Jutro ostatnie […]
Duch Święty towarzyszy każdemu z nas od momentu chrztu aż do śmierci, kiedy to mówimy – twoje ciało było świątynią […]
Wniebowstąpienie to tryumf Chrystusa Zmartwychwstałego, który mówi nie smućcie się, idę do domu Ojca, aby przygotować wam miejsce. Pójdźcie za […]
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.Dzisiaj nabożeństwo majowe o godz. 15.30 a w […]
 Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity.Dzisiaj nabożeństwo majowe o godz. […]
Jeszcze raz popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Bóg; zostaliśmy nazwani Jego dziećmi. On zna każdego z nas, a my czy […]
Pan mój i Bóg mój – wyraziłem to swoją obecnością na dzisiejszej Eucharystii. Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli – […]
Zwycięzca śmierci piekła i szatana jest dzisiaj źródłem mocy wiary nas chrześcijan. Pójdźmy z pokłonem i radością niosą w sercu […]
Piątek – 19 marca godz. 16.00 – Droga Krzyżowa i Msza św. z nauką rekolekcyjną Sobota 20 marca – dzień […]
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez […]
1.    Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą dla każdego z nas. Najpierw uwierz, a później weź swój krzyż i idź za […]
Rok „A” – 25 października Wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu. Nie tylko wysłuchaj, ale też przebacz.Przypominamy, że nabożeństwo […]
error: Content is protected !!