Jest wielu dobrych ludzi poprzez których Bóg czyni wiele wspaniałych rzeczy. Może tym dobrym człowiekiem jesteś Ty, albo możesz nim […]
Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa Bożego. Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze […]
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.Dzisiaj po […]
Effatha – otwórz się na działanie łaski Bożej i na Miłość, która przebacza.Dzisiaj po każdej  Mszy św. zbierane są ofiary […]
Chrystus nie przyszedł znieść przykazań, ale je wypełnić. Wiara bez uczynków martwą jest.We wtorek o godz. 17.00 Msza św. na […]
 Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.Dzisiaj o godz. 16.00 Msza św. przez wstawiennictwo św. Rity i nabożeństwo […]
1. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim za dar Wniebowziętej Matki Bożej naszej […]
Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem. Naśladujcie Chrystusa Syna Bożego.W sobotę wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego. […]
Program nawiedzenia 15 – 16 sierpnia 2021 Godz. 17.45 – powitanie obrazu i relikwii Godz. 18.00 – Msza św. o […]
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.Dzisiaj o godz. 15.00 w kościele spotkanie KŻR […]
Pan dzisiaj nas nakarmił swoim Słowem i Chlebem dającym życie wieczne. Ubogaceni tymi darami bądźmy Jego świadkami.Dzisiaj po każdej Mszy […]
Chrystus, jako dobry Pasterz troszczy się o Bożą owczarnię i pragnie zbawienia wszystkich, dlatego wciąż szuka tych, którzy się zagubili. […]
Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako wybranych synów przez Jezusa Chrystusa /…/ w nim mamy odkupienie przez Jego krew, […]
Nastawaj w porę i nie w porę; głoś królestwo Boże mimo szyderstwa zarozumialców i pogardy pysznych.Od 1 lipca zgodnie z […]
Jezus Chrystus będąc bogatym, dla nas stał się ubogim, aby nas Swoim ubóstwem ubogacić.We wtorek uroczystość św. Piotra i Pawła. […]
Nie bój się tylko wierz. Panie przymnóż mi wiary.We wtorek o godz. 11.30 zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. […]
Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.Dzisiaj po […]
Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą, matką. Zaś kto zgrzeszy […]
Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.Jutro ostatnie […]
Duch Święty towarzyszy każdemu z nas od momentu chrztu aż do śmierci, kiedy to mówimy – twoje ciało było świątynią […]
Wniebowstąpienie to tryumf Chrystusa Zmartwychwstałego, który mówi nie smućcie się, idę do domu Ojca, aby przygotować wam miejsce. Pójdźcie za […]
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.Dzisiaj nabożeństwo majowe o godz. 15.30 a w […]
 Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity.Dzisiaj nabożeństwo majowe o godz. […]
Jeszcze raz popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Bóg; zostaliśmy nazwani Jego dziećmi. On zna każdego z nas, a my czy […]
Pan mój i Bóg mój – wyraziłem to swoją obecnością na dzisiejszej Eucharystii. Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli – […]
Zwycięzca śmierci piekła i szatana jest dzisiaj źródłem mocy wiary nas chrześcijan. Pójdźmy z pokłonem i radością niosą w sercu […]
Piątek – 19 marca godz. 16.00 – Droga Krzyżowa i Msza św. z nauką rekolekcyjną Sobota 20 marca – dzień […]
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez […]
1.    Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą dla każdego z nas. Najpierw uwierz, a później weź swój krzyż i idź za […]
Rok „A” – 25 października Wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu. Nie tylko wysłuchaj, ale też przebacz.Przypominamy, że nabożeństwo […]
error: Content is protected !!