1. Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje.
  2. Nabożeństwo majowe codziennie o godz. 17.30 w niedziele o godz. 15.30.
  3. W przyszłą niedzielę o godz. 10.00 dzieci z klasy III-ej będą po raz pierwszy w pełni uczestniczyły we Mszy św. Otoczmy ich naszymi modlitwami. Spowiedź dla nich, rodziców, rodzeństwa i chrzestnych w piątek o godz. 16.00.
  4. Zachęcamy do kupowania najnowszego numeru „Gości Niedzielnego”.

Wszystkim, którzy w tym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i wszelkich łask i w ich intencji ofiarujmy modlitwę: Zdrowaś Maryjo…

error: Content is protected !!