1. Jezusie Mistrzu, ulituj się nade mną. Wstań, idź twoja wiara cię uzdrowiła. Tylko Jezus może nas oczyścić i uzdrowić.
  2. Nabożeństwo różańcowe codziennie o godz. 17.00 natomiast w niedzielę o godz. 15.30. Zapraszamy.
  3. W przyszłą niedzielę będziemy mogli wesprzeć Dzieło Nowego Tysiąclecia gromadząc środki finansowe na stypendia dla dzieci i młodzieży zdolnej lecz słabo sytuowanej materialnie. Ofiary te będą zbierane do specjalnych puszek przed kościołem po każdej Mszy św.
  4. Dzisiaj po każdej Mszy św. młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży prowadzi sprzedaż zniczy. Pozyskany w ten sposób dochód przeznaczą na pokrycie wakacyjnego wypoczynku.
  5. W czwartek ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskiej. Po modlitwie różańcowej wyruszymy w procesji modlitewnej wokół naszej świątyni. Prosimy o przyniesienie na procesję świec.
  6. Z okazji przypadającego w piątek Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty składamy najserdeczniejsze życzenia, by Jezus Nauczyciel był dla nich źródłem mądrości, siły, cierpliwości w formacji serca i sumienia dzieci oraz młodzieży. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe w intencji nauczycieli.
  7. Miesiąc październik to czas sprzątania mogił na naszych soleckich cmentarzach i nie tylko. Bardzo prosimy o segregowanie śmieci. Prosimy o elementarną kulturę, by sprzątając nie wyrzucać śmieci na inne groby, za mur cmentarza czy na pole. Jest kontener na cmentarzu na Piaskach jak również składowisko śmieci przy cmentarzy św. Barbary i bardzo prosimy w tych miejscach składować śmieci. Przypominam, że śmieci są wywożone do Radomia co wiąże się z dużym nakładem finansowym, który w całości ponosi parafia.
  8. Umieszczone przy wejściu na cmentarze tablice z prośbą o zgłaszanie do ewidencji cmentarnej grobów nie dotyczy tych wszystkich, którzy na przestrzeni ostatnich 15 lat wnieśli opłatę dzierżawną, uiścili opłatę za wywóz śmieci lub zastrzegli sobie prawo dysponowania tym miejsce.
  9. W minionym tygodniu budżet parafii wsparło 10 rodziny na kwotę 1450 zł.
  10. Zachęcamy do kupowania kolejnego numeru tygodnika katolickiego „Gość niedzielny”.
  11. Wszystkim, którzy w tym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa  i wszelkich łask i w ich intencji ofiarujmy modlitwę: Zdrowaś Maryjo…
error: Content is protected !!