W ramach Projektu przewiduje się organizowanie w cyklu rocznym imprez kulturalnych, w postaci warsztatów rzemiosł dawnych (wraz z wystawą powarsztatową) w dawnym klasztorze OO. Reformatów w Solcu nad Wisłą. Tematem warsztatów będą charakterystyczne dla terenów nadwiślańskich rzemiosła (wikliniarstwo, obróbka drewna, etc.) oraz sztuka kaligrafii wywodząca się z tradycji klasztornych skryptoriów.

Warsztaty będą prowadzone przez instytucję wpisaną na listę instytucji kultury: Gminną Bibliotekę Publiczną w Solcu nad Wisłą we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Solca nad Wisłą (organizatora Festiwalu Muzyki Klasycznej w Solcu nad Wisłą – obecnie XI edycja) oraz Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą (właściciela obiektów poklasztornych). Dla realizacji przedsięwzięcia zawarto porozumienie.

W celu umożliwienia realizacji przeprowadzono stosowne prace konserwatorsko-budowlane w zespole poklasztornym OO. Reformatów w Solcu nad Wisłą, położonego przy ul. Zygmunta Łoteckiego 22 w Solcu nad Wisłą, miejscu realizacji Projektu.

Projekt o nazwie „Siedemnastowieczny zespół poklasztorny OO. Reformatów w Solcu nad Wisłą – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez zachowanie dziedzictwa oraz dostosowanie do nowych funkcji kulturowych”, realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą, Diecezją Radomską, Gminną Bibliotekę Publiczną w Solcu nad Wisłą oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Solca nad Wisłą.

Wartość Projektu to 2 082 031,07 zł, a wkład Funduszy Europejskich 1 453 010,59 zł.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Parafia rzymsko – katolicka w Solcu nad Wisłą otrzymała dotację celową w kwocie 70 000 zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na przeprowadzenie prac w kościele parafialnym zawartych w projekcie:  „Remont konserwatorski ścian, sklepień oraz dekoracji sztukatorskich nawy głównej, kaplic bocznych i kruchty we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą” – I etap

error: Content is protected !!