1. Wszyscy należymy do Kościoła, którego głową jest Chrystus Syn Boży. Natomiast Duch Święty jest mocą i odwagą w głoszeniu Słowa Bożego innym. Dzielmy się Słowem.
  2. W zakrystii znajduje się lista, na którą mogą wpisywać się osoby, które na pewno będą korzystały z komunikacji autobusowej, by uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. Taka lista jest niezbędna, jako argument do prowadzenia jakiekolwiek rozmowy o zasadności przywrócenia komunikacji.
  3. Zachęcamy do kupowania najnowszego numeru „Gościa Niedzielnego”. Dla dzieci jest miesięcznik „Mały Gość Niedzielny”.

Wszystkim, którzy w tym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i wszelkich łask i w ich intencji ofiarujmy modlitwę: Zdrowaś Maryjo…

error: Content is protected !!