Solec nad Wisłą

1. Kaplica Św. Jana Nepomucena, umieszczona na ulicy Podemłynie przy rzece Krępiance, zbudowana przez mieszkańców Solca w roku 1841. Sama figura jest wyrzeźbiona w piaskowcu, umieszczona na cokole, przykryta daszkiem o konstrukcji drzewnej czterostronnej i pokryta blachą ocynkowaną.

2. Figura – Krzyż, ul. Podole z 6.VI.1846 roku, zbudowana przez Franciszkę i Błażeja Czechowiczów oraz przez Walentego Borka.

3. Figura – Krzyż przy ul. Zamkowej, zbudowana przez mieszkańców Solca z okazji Jubileuszu Odkupienia w 1935 roku.

4. Figura – Krzyż przy ul. Radomskiej wzniesiona przez rodzinę Trelów w 1911 roku.

5. Figura Krzyż przy ul. Podemłynie wzniesiona przez Romana i Anielę Ciesielskich i Fliszkiewiczów w 1913 roku.

6. Figura – Krzyż przy ul. Podemłynie i skrzyżowaniu drogi na Kalinówek, wzniesiona przez Annę Młodzikowską jako wotum dla Matki Bożej na początku XX w.

7. Krzyż żelazny na cokole kamiennym wzniesiony przez rodzinę Krupów przy ul. Łoteckiego z roku 1912.

8. Krzyż kamienny wzniesiony prawdopodobnie przez mieszkańców Podemłynia w roku 1842, stoi przy drodze na Klinówek.

9. Figura Pana Jezusa Frasobliwego umieszczona na cokole z kamienia, wzniesiona przez mieszkańców Solca w roku 1850 i znajduje się niedaleko bramki cmentarza Św. Barbary.

10. Krzyż wzniesiony przez Tomasz Czechowicza w roku 1855, a znajduje się w Solcu na Podolu przy drodze do Kłudzia.


Kłudzie

1. Kaplica Św. Jana Nepomucena, zbudowana przez rodzinę Zagozdonów w roku 1790. Jest wyrzeźbiona z kamienia i ustawiona na cokole też z kamienia, przykryta daszkiem o konstrukcji drewnianej, na czterech słupach z daszkiem czterostronnym pokryta blachą ocynkowaną. Znajduje się przy drodze niedaleko Wisły.

2. Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, stojąca na początku wioski, wykonana z kamienia, otynkowana, przykryta daszkiem dwustronnym spadowym. Zbudowana prawdopodobnie przez mieszkańców wioski Kłudzie w połowie XIX wieku. W czasie okupacji była zniszczona, pokryta słomą. Później dach zmieniono, pokryto blachą. Dziś służy mieszkańcom jako miejsce prywatnej modlitwy.

3. Kaplica Św. Jana Nepomucena, znajduje się w pobliży Kłudzia przy drodze w kierunku Solec – Boiska. Wykonana jest z drewna, stoi na postumencie drewnianym mocno zniszczonym, przykryta daszkiem wznoszącym się na czterech słupach i pokrytym ocynkowaną blachą, ogrodzona płotkiem z drzewa. Wokół tej kapliczki jest podanie, że dwaj mieszkańcy Kłudzia Jan Kacperski i Stanisław Zagozdon mieli odnaleźć płynącą figurę przy brzegu Wisły, zabrali ją do siebie i schowali do komórki. W nocy Jan Kacperski miał sen i otrzymał wskazanie, aby postawili ją na „rozstajach dróg”, co też uczynili. Było to prawdopodobnie około 1850 – 1870 roku.


Wola Solecka

1. Krzyż wzniesiony przez rodzinę Krasińskich i Dynarków w roku 1898 i stoi na początku wioski od strony lasu soleckiego.

2. Krzyż zbudowany przez mieszkańców wioski w końcu XIX wieku i znajduje się pośrodku wioski obok pana Czesława Czapki.

3. Krzyż zbudowany przez Leona i Weronikę Kosonowskich w roku 1939 i stoi przy domu pana Waldemara Patyka.

4. Krzyż wzniesiony przez mieszkańców wioski w roku Jubileuszowym 1935 i znajduje się na końcu wioski przy moście na skrzyżowaniu drogi do Wólki i Woli II.


Boiska

1. Krzyż wzniesiony przez rodzinę Matyjasków pod koniec XIX wieku i znajduje się w Boiskach nad Wisłą pod koniec wioski.

2. Figurka – krzyż zbudowana przez Jana i Marcjannę Tomanów w 1895 roku i znajduje się przy starej szkole na skrzyżowaniu dróg do Woli Soleckiej, Boiska Kolonia i do Solca nad Wisłą.


Raj

1. Figura ze statuą Matki Bożej Niepokalanej zbudowana prawdopodobnie w drugiej połowie XIX wieku przez mieszkańców wioski i stoi na początku wioski przy drodze do Pawłowic.


Sadkowice

1. Krzyż wzniesiony przez mieszkańców wioski na początku XX wieku i stoi na początku wioski przy budynku mieszkalnym pana Tadeusza Czechowicza.


Kalinówek

1. Figura – krzyż wzniesiony przez rodzinę Kalinowskich w okresie międzywojennym ku uczczeniu ks. Franciszka Kalinowskiego, który żył w latach 1874 – 1915.

2. Krzyż wzniesiony 16.VII.1868 roku przez rodzinę Kalinowskich. Na cokole piaskowym stoi figura Matki Bożej. Znajduje się na drodze do Słuszczyna na polu rodziny Kalinowskich.

3. Krzyż wzniesiony przez rodzinę Kalinowskich, znajduje się na działce pana Stanisława Sobulskiego, którą zakupił od właściciela.


Figury przy Kościele Farnym w Solcu nad Wisłą

1. Figura Matki Bożej Niepokalanej umieszczona na cokole z płyt z piaskowca, wystawiona na początku XX wieku dla uczczenia rocznicy 50 – lecia ogłoszenia dogmatu o Niepokalanie Poczęciu N.M.P., tj. 1854 – 1904.

2. Krzyż umieszczony na cokole z płyt piaskowca, wystawiony w roku 1857 przez Tomasza i Agnieszkę Czechowiczów. Stoi w pobliżu dzwonnicy.

error: Content is protected !!