1. Otwórz Bogu serce swoje, otwórz Jemu drzwi, niech On będzie Panem twym. Przez swoja wytrwałość ocalicie wasze życie.
  2. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie z młodzieżą, która w tym roku szkolnym przygotowuje się do sakramentu bierzmowania.
  3. Bardzo dziękujemy wszystkim dorosłym za czynny udział w liturgii Mszy św. poprzez czytanie fragmentów Pisma św. Zapraszamy innych do ofiarowania swoich zdolności w prezentowaniu na Mszy św.  fragmentów Biblii.
  4. W ramach wprowadzanych innowacji duszpasterskich w naszej parafii pragniemy zaproponować naprzemienne czytanie wypominków rocznych przed Mszą św. – jednej niedzieli  o godz. 10.30; następnej o godz. 12.00. Oznacza to większy udział w modlitwie za zmarłych.
  5. Pragniemy podziękować Zarządowi Spółki Gruntowej za pomoc w  utrzymaniu porządku na nowej części cmentarza oraz ustawienie Krzyża na wykonanie którego drewno ofiarowała Spółka Leśna. Bóg zapłać.
  6. W czwartek 17 listopada o godz. 11.00 w Lipskim Centrum Kultury spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tematem wykładu będzie stres i depresja.
  7. Zachęcamy do kupowania kolejnego numeru tygodnika katolickiego „Gość niedzielny”.

Wszystkim, którzy w tym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa  i wszelkich łask i w ich intencji ofiarujmy modlitwę: Zdrowaś Maryjo…

error: Content is protected !!