1. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.
  2. W piątek 11 listopada przypada 104 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej racji Msze św. o godz. 10.00; 12.00 i 16.00. Tego dnia została udzielona dyspensa od piątkowego postu.
  3. W dniu 11 listopada o godz. 11.30 zasadzenie szczepku dębu Bartek w naszym miejskim parku, zaś o godz. 11.50 zgromadzimy się przed obeliskiem z tablicą upamiętniającą 14 bohaterów naszej soleckiej ziemi, którzy na przestrzeni lat 1918-1920 złożyli na ołtarzu Ojczyzny najcenniejszy dar – dar życia. Po Mszy św. o godz. 12.00 Burmistrz Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą zaprasza na koncert „Mickiewicz, Słowacki Norwid”  w wykonaniu zespołu „Piramidy”. Zapraszamy.
  4. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie z dziećmi klasy III-ej  i ich rodzicami na comiesięcznej katechezie przed I Komunią św.
  5. Podziękowanie za pilnowanie porządku na cmentarzu w tych dniach przed 1 listopada składamy panu Krzysztofowi Graur oraz panom Januszowi i Andrzejowi Krupa. Natomiast za sprzątanie terenu przy cmentarzach oraz grobie żołnierzy dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą.
  6. Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili groby swoich bliskich do ewidencji cmentarza oraz uiścili opłatę za wywóz śmieci cmentarnych.
  7. W poniedziałek i wtorek zapraszamy na Mszę św. w intencji zmarłych z wypominków, która zostanie odprawiona o godz. 16.00. Kwadrans przed Mszą św. czytane są jednorazowe wypominki połączone z modlitwą różańcową.
  8. Zachęcamy do kupowania kolejnego numeru tygodnika katolickiego „Gość niedzielny”.
  9.  Wszystkim, którzy w tym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa  i wszelkich łask i w ich intencji ofiarujmy modlitwę: Zdrowaś Maryjo…
error: Content is protected !!