1. Jezu Synu Boży ulituj się nade mną. Idź twoja wiara cię uzdrowiła.
  2. Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 15.30 natomiast w pozostałe dni tygodnia o godz. 17.00. Zapraszamy.
  3. W związku ze zbliżającymi się uroczystościami Wszystkich Świętych, bardzo prosimy o elementarną kulturę przy sprzątaniu mogił naszych bliskich zmarłych. Od 14 lat obowiązuje opłata za wywóz śmieci z cmentarzy. Jest to kwota 20 zł na cały rok za jeden grób. Uczciwość nakazuje, by ci którzy nie płacą za śmieci zabierali je do swoich domów.
  4. Można zamawiać wypominki roczne oraz składać na kartkach wypominki jednorazowe z zaznaczeniem na którym cmentarzu mają być czytane. Niektóre z nich będą czytane przed Mszami św. w dniu 1 i 2 listopada w związku z pandemią COVID. Podczas procesji na cmentarzach na pewno będą czytane te, na których będą zaznaczone numery stacji procesji modlitewnej. 
  5. Miesiąc październik to czas sprzątania mogił na naszych soleckich cmentarzach i nie tylko. Bardzo prosimy o segregowanie śmieci. Prosimy o elementarną kulturę, by sprzątając nie wyrzucać śmieci na inne groby, za mur cmentarza czy na pole. Jest kontener na cmentarzu na Piaskach, jak również składowisko śmieci przy cmentarzy św. Barbary. Bardzo prosimy w tych miejscach składować śmieci. Przypominam, że śmieci są wywożone do Radomia co wiąże się z dużym nakładem finansowym, który w całości ponosi parafia.
  6. W tym tygodniu budżet parafii wsparło 7 rodzin na kwotę 950 zł. Bóg zapłać.
  7. Zachęcamy do kupowania tygodnika „Gość Niedzielny”. Dla dzieci jest również miesięcznik „Mały gość niedzielny”.

Wszystkim, którzy w tym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa  i wszelkich łask i w ich intencji ofiarujmy modlitwę: Zdrowaś Maryjo…

error: Content is protected !!