1. Nastawaj w porę i nie w porę; głoś królestwo Boże mimo szyderstwa zarozumialców i pogardy pysznych.
  2. Od 1 lipca zgodnie z dekretem Ks. Biskupa Marka Solarczyka w naszej parafii rozpoczął posługę duszpasterską ks. mgr Krystian Korba. Na czas Jego posługi otaczamy go naszą modlitwą i życzymy bożej satysfakcji ze sprawowania sakramentów świętych oraz głoszenia Słowa Bożego w naszej wspólnocie.
  3. W minionym tygodniu 3 rodziny złożyły ofiary na pokrycie kosztów remontu ogrodzenia w kwocie 250 zł. Bóg zapłać.
  4. Zachęcamy do kupowania najnowszego numeru „Gości Niedzielnego”.
  5. Wszystkim, którzy w tym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa  i wszelkich łask i w ich intencji ofiarujmy modlitwę: Zdrowaś Maryjo…..
error: Content is protected !!