1. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a duszy zabić nie mogą. Panie, nie poczytaj im tego grzechu. W ręce Twe, Panie składam ducha mego.
  2. W sobotę Sylwester – o godz. 15.30 wystawienie Najśw. Sakramentu, dziękczynienie za miniony rok i uwielbienie Boga hymnem „Te Deum laudamus”, a po tym nabożeństwie Msza św. na zakończenie mijającego roku. Zapraszamy.
  3. W przyszłą niedzielę Nowy Rok. Msze św. według porządku niedzielnego. Jest to również pierwsza niedziela miesiąca. O godz. 15.00 spotkanie KŻR z Solca na wspólnej modlitwie, a o godz. 15.30 nabożeństwo przez wstawiennictwo MB Soleckiej.
  4. W tym tygodniu w sobotę rozpoczynamy coroczną wizytę duszpasterską. Bardzo prosimy o obecność podczas spotkania modlitewnego w miarę możliwości całej rodziny. Prosimy także o cierpliwość w oczekiwaniu na kapłana. Naszym pragnieniem jest wspólna modlitwa i pobłogosławienie waszych rodzin i domów. Bóg zapłać za otwarte drzwi i życzliwość wobec nas. Składane zwyczajowo ofiary będą przeznaczone na pokrycie kosztów: ułożenie kostki brukowej na obu cmentarzach, prowadzonej już inwentaryzacji grobów; konserwację dachu na kościele św. Barbary oraz przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej w celu renowacji bocznych ołtarzy i znajdujących się tam obrazów. Informuję, że przecieka dach, tak na plebanii jak i budynku gospodarczym, stąd musimy podjąć działania naprawcze tych dachów.
  5. KSM działający przy naszej parafii z dochodów pozyskanych ze sprzedaży stroików pragnie ofiarować na rzecz wsparcia leczenia Nelii Wychodzkiej kwotę 1000 zł. Bóg zapłać młodzieży za ten dar serca.
  6. Zachęcamy do kupowania kolejnego numeru tygodnika katolickiego „Gość niedzielny” wydanie świąteczne w cenie 15 zł. za egzemplarz

Wszystkim, którzy w tym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa  i wszelkich łask i w ich intencji ofiarujmy modlitwę: Zdrowaś Maryjo…

error: Content is protected !!