1. Zwycięzca śmierci piekła i szatana jest dzisiaj źródłem mocy wiary nas chrześcijan. Pójdźmy z pokłonem i radością niosą w sercu prawdę Zmartwychwstałego Jezusa. Alleluja Jezus żyje.

2.    Jutro poniedziałek wielkanocny. Msze św. według porządku niedzielnego. Taca z tego dnia przeznaczona jest na potrzeby uczelni katolickich w szczególności KUL-u.

3.    Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poprzez dar swojego czas, zaangażowanie oraz modlitwę ubogacili naszą wspólnotę parafialną i naszą świątynię.

·       Ks. Krystianowi za przygotowanie liturgii Triduum Paschalnego oraz ministrantom oraz p. Michałowi i scholi parafialnej za oprawę muzyczną.

·       Za sprzątanie świątyni, dekorację ciemnicy, grobu oraz wystrój prezbiterium – p. Monice i Amadeuszowi Gozdur; Danucie, Annie Jóźwik; Dawidowi Świstak; Michałowi Szczygieł.

·       Bogactwo kwiatów jako wspaniały wystrój naszej świątyni zawdzięczamy, jak co roku ofiarności parafian ze wszystkich miejscowości. Bóg zapłać.

W imieniu ks. Krystiana – Wikariusza parafii i moim własnym pragniemy złożyć wam Drodzy Parafianie i Zacni Goście życzenia świąteczne:

Niech Zmartwychwstały Chrystus Syn Boży napełni Was wierzących darem pokoju serca i sumienia, nadzieją na lepsze jutro, miłością przebaczającą i głęboką wiarą, która góry przenosi. Świętujcie fakt pustego grobu bogactwem piękna waszych serc i mądrością ducha, aby inni patrząc na Was dostrzegali w Was i poprzez Wasze życie miłującego Boga. Szczęść Boże dla Was i waszych rodzin.

error: Content is protected !!