1. Wy jesteście światłem świata. A zatem niech wasze światło świeci jaśniej przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
  2. Zapraszamy do udziału w spotkaniach podczas ferii zimowych organizowanych przez KSM w naszej parafii. W dniach 13 – 15 lutego wyjazd w góry świętokrzyskie; 21 lutego turniej FIFA na PlayStation oraz 23 lutego wyjazd do Radomia. Informacje ze szczegółami dostępne są na tablicy ogłoszenie, facebook naszej parafii lub osobiście u ks. Krystiana.
  3. Zachęcamy do kupowania najnowszego numeru tygodnika katolickiego „Gość niedzielny”.

Wszystkim, którzy w tym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa  i wszelkich łask i w ich intencji ofiarujmy modlitwę: Zdrowaś Maryjo…

error: Content is protected !!