1. Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono. Zło dobrem zwyciężaj.
  2. Nabożeństwo różańcowe codziennie o godz. 17.00 natomiast w niedzielę o godz. 15.30. Zapraszamy.
  3. W sobotę wspomnienie św. Jana Pawła II oraz dzień modlitw przez wstawiennictwo św. Rity. Zapraszamy na modlitwę różańcową i Mszę św. o godz. 17.00.
  4. Z okazji wspomnienia przypadającego we wtorek św. Łukasza, patrona Służby Zdrowia – lekarzom i pracownikom medycznym, dbającym o nasze zdrowie i życie, życzymy niech Bóg obdarza ich wszelkim dobrem, błogosławieństwem i ludzką wrażliwością na cierpienie i chorobę. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe w ich intencji.
  5. Można zamawiać wypominki roczne oraz składać na kartkach wypominki jednorazowe z zaznaczeniem, na którym cmentarzu mają być czytane. Wypominki jednorazowe czytane będą również przed Mszami św. w dniu 1 i 2 listopada. Znaczna ilość kartek sprawia, że pod koniec procesji – szczególnie widać to na cmentarzu św. Barbary – zostaje mała grupka modlących się za zmarłych. Dlatego prosimy o zaznaczenie na kartkach numeru stacji modlitewnej podczas procesji na cmentarzu.
  6. W przyszłą niedzielę ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu oleju grzewczego do ogrzewania naszej świątyni w sezonie zimowym.
  7. W minionym tygodniu budżet parafii wsparło 5 rodziny na kwotę 850 zł.
  8. Zachęcamy do kupowania kolejnego numeru tygodnika katolickiego „Gość niedzielny”.

Wszystkim, którzy w tym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa  i wszelkich łask i w ich intencji ofiarujmy modlitwę: Zdrowaś Maryjo…

error: Content is protected !!