Proboszcz Parafii

ks. kan. dr Krzysztof Maj – ur. 01.04.1960 w Owadowie; pochodzi z parafii pw. św. Bartłomieja we Wsoli; święcenia kapłańskie przyjął 28.05.1988 w Sandomierzu. W parafii pracuje od 2007 roku.

Wikariusz

ks. mgr Krystian Korba – ur. 14.12.1995 r. ;pochodzi z parafii pw. Narodzenia N.M.P w Szydłówku; święcenia kapłańskie przyjął 29.05.2021 w Radomiu. W parafii pracuje od 2021 roku.

error: Content is protected !!