Proboszcz Parafii

ks. kan. dr Krzysztof Maj – ur. 01.04.1960 w Owadowie; pochodzi z parafii pw. św. Bartłomieja we Wsoli; święcenia kapłańskie przyjął 28.05.1988 w Sandomierzu. W parafii pracuje od 2007 roku.

Wikariusz

ks. mgr Grzegorz Dąbrowski – ur. 10.05.1991r. ;pochodzi z parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Brzózie; święcenia kapłańskie przyjął 26.05.2018 w Radomiu. W parafii pracuje od 2018 roku

Rezydent

ks. prałat Tadeusz Gębka – ur. 20.09.1931 w Bąkowej; pochodzi z parafii pw. Bożego Ciała w Wielgim; święcenia kapłańskie przyjął 17.06.1956 w Sandomierzu. W parafii pracuje od 1975 roku.

error: Content is protected !!