1. Zwycięzca śmierci piekła i szatana jest dzisiaj źródłem mocy wiary nas chrześcijan. Pójdźmy z pokłonem i radością niosą w sercu prawdę Zmartwychwstałego Jezusa. Alleluja Jezus żyje.
  2. Jutro poniedziałek wielkanocny. Msze św. według porządku niedzielnego. Taca z tego dnia przeznaczona jest na potrzeby uczelni katolickich w szczególności KUL-u.
  3. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poprzez dar swojego czas, zaangażowanie oraz modlitwę ubogacili naszą wspólnotę parafialną i naszą świątynię.
  4. Ks. Krystianowi za przygotowanie liturgii Triduum Paschalnego, ministrantom, p. Michałowi za oprawę muzyczną oraz scholii parafialnej.
  5. Za sprzątanie świątyni, dekorację ciemnicy, grobu oraz wystrój prezbiterium – p. Monice i Amadeuszowi Gozdur; Danucie, Annie Jóźwik; Marcie Kolak; Dawidowi Świstak pracownikowi firmy „Aliero”.
  6. Bogactwo kwiatów jako wspaniały wystrój naszej świątyni zawdzięczamy, jak co roku, ofiarności parafian ze wszystkich miejscowości. Bóg zapłać.
  7. W imieniu ks. Krystiana – Wikariusza parafii i moim własnym pragniemy złożyć wam Drodzy Parafianie i Zacni Goście życzenia świąteczne:

Niech Zmartwychwstały Chrystus Syn Boży napełni Was wierzących darem pokoju serca i sumienia, nadzieją na lepsze jutro, miłością przebaczającą i głęboką wiarą, która góry przenosi. Świętujcie fakt pustego grobu bogactwem piękna waszych serc i mądrością ducha, aby inni patrząc na Was dostrzegali w Was i poprzez Wasze życie miłującego Boga. Szczęść Boże dla Was i waszych rodzin.

error: Content is protected !!