Chrystus, jako dobry Pasterz troszczy się o Bożą owczarnię i pragnie zbawienia wszystkich, dlatego wciąż szuka tych, którzy się zagubili. […]
Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako wybranych synów przez Jezusa Chrystusa /…/ w nim mamy odkupienie przez Jego krew, […]
Nastawaj w porę i nie w porę; głoś królestwo Boże mimo szyderstwa zarozumialców i pogardy pysznych. Od 1 lipca zgodnie […]
Na mocy dekretu ks. bpa Marka Solarczyka po trzech latach pracy duszpasterskiej z naszej parafii został przeniesiony do parafii Świętego […]
Jezus Chrystus będąc bogatym, dla nas stał się ubogim, aby nas Swoim ubóstwem ubogacić. We wtorek uroczystość św. Piotra i […]
Lp Data Godzina Zamawiający 1 13. IX 7.30 KŻR p. Teresa Suchorowska 2 20. IX 17.00 Akcja Katolicka 3 30. […]
Nie bój się tylko wierz. Panie przymnóż mi wiary. We wtorek o godz. 11.30 zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem […]
Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Dzisiaj […]
Trzy miesiące przed swoimi 90-tymi urodzinami i sześć dni przed 65 rocznicą święceń kapłański w Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego odszedł […]
Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą, matką. Zaś kto zgrzeszy […]
error: Content is protected !!