Duch Święty towarzyszy każdemu z nas od momentu chrztu aż do śmierci, kiedy to mówimy – twoje ciało było świątynią […]
Wniebowstąpienie to tryumf Chrystusa Zmartwychwstałego, który mówi nie smućcie się, idę do domu Ojca, aby przygotować wam miejsce. Pójdźcie za […]
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Dzisiaj nabożeństwo majowe o godz. 15.30; a […]
Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity. W środę pierwsze nabożeństwo […]
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Bóg; zostaliśmy nazwani Jego dziećmi. On zna każdego z nas. Odwieczny dylemat – czy my […]
Pan mój i Bóg mój – wyraziłem to swoją obecnością na dzisiejszej Eucharystii. Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli – […]
Wiarygodni świadkowie widzieli Jezusa zmartwychwstałego i o tym zaświadczyli swoim życiem. Zapraszają nas, abyśmy swoim życiem świadczyli, że Jezus w […]
Zwycięzca śmierci piekła i szatana jest dzisiaj źródłem mocy wiary nas chrześcijan. Pójdźmy z pokłonem i radością niosą w sercu […]
Niedzielą Palmową rozpoczynamy czas modlitwy i adoracji Krzyża, a wyrażamy to słowami któryś cierpiał za nas Jezu na Krzyżu – […]
Jeśli ziarno pszenicy; wpadłszy w ziemię obumrze przynosi plon obfity. Chrystus umiera, by przynieść wiele owocu, ale przede wszystkim odkupienie […]
error: Content is protected !!