Jezu Synu Boży ulituj się nade mną. Idź twoja wiara cię uzdrowiła. Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 15.30 natomiast w […]
Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Nabożeństwo różańcowe […]
Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn […]
Kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Dzisiaj nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30 natomiast spotkanie […]
Jest wielu dobrych ludzi poprzez których Bóg czyni wiele wspaniałych rzeczy. Może tym dobrym człowiekiem jesteś Ty, albo możesz nim […]
Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa Bożego. Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze […]
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Dzisiaj […]
Effatha – otwórz się na działanie łaski Bożej i na Miłość, która przebacza. Dzisiaj po każdej  Mszy św. zbierane są […]
Chrystus nie przyszedł znieść przykazań, ale je wypełnić. Wiara bez uczynków martwą jest. We wtorek o godz. 17.00 Msza św. […]
 Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Dzisiaj o godz. 16.00 Msza św. przez wstawiennictwo św. Rity i […]
error: Content is protected !!