Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity. Dzisiaj nabożeństwo majowe o […]
Jeszcze raz popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Bóg; zostaliśmy nazwani Jego dziećmi. On zna każdego z nas, a my czy […]
error: Content is protected !!