Niedziela 10 czerwca stała się wielkim wydarzeniem dla Liturgicznej Służby Ołtarza. Tego dnia na Mszy św. o godz. 10.30 grono ministrantów powiększyło się o dwóch młodych chłopców pragnących służyć Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie.

Ku wielkiej radości nas wszystkich swoją przycięte złożyły również dziewczynki śpiewające w scholi parafialnej. Uroczystości przewodniczył Proboszcz naszej parafii ks. dr Krzysztof Maj. Zapraszamy chętnych do chłopców i dziewczynki do włączania się w służbę Panu Jezusowi. 

error: Content is protected !!