Zgodnie z obowiązującym prawem, młodzież kończąca gimnazjum może przystąpić do sakramentu bierzmowania. Jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej często nazywany „maturą z wiary”. Po dwu latach przygotowania w formie katechetycznej i liturgiczno-duchowej Ksiądz Proboszcz wobec szafarza sakramentu składa oświadczenie, że młodzież została przygotowana do przyjęcia bierzmowania. Wszyscy przystępujący żyją wiarą, bronią wiary i ją głoszą. To ważne słowa, które pozostają na dalsze lata jako dzieło do realizacji. W tym roku sakramentu bierzmowania młodzieży z Zespołu Szkół Samorządowych w Solcu nad Wisłą udzielił Wikariusz Generalny naszej Diecezji – ks. prałat Edward Poniewierski przy udziale kapelana Biskupa Ordynariusza – ks. dr Tomasza Herza. Młodzież przygotował ks. mgr Jarosław Grabka – wikariusz parafii. Dziękujemy za udział we Mszy św. w niedzielne popołudnie, które było dniem uroczystości Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Gratulując młodzieży, zachęcamy do wiernego trwania przy Chrystusie i Kościele. Niech Bóg w Trójcy Jedyny Was kochani błogosławi i strzeże na czas dawania świadectwa wiary.

error: Content is protected !!