Cały okres Wielkiego Postu przeżywany każdego roku jest czasem danym każdemu wierzącemu, by na nowo odkrył wielkość miłości Boga do człowieka. Nie tylko chodzi tu o Miłość, ale również o miłosierdzie, które wypełnia serce żałujące za grzechy. Rekolekcje, nabożeństwa wielkopostne, spowiedź, bogactwo liturgii słowa Bożego to wszystko ma na celu odnowę i uzdrowienie ludzkiego wnętrza. A już Wielki Tydzień rozpoczęty niedzielą palmową to dar od Boga, który pragnie tylko jednego – wiary, że jest Odkupicielem świata. Sercem tego tygodnia jest Triduum Paschalne. Rozpoczyna go
dzień wieczerzy pańskiej, który w tym roku było dla naszej wspólnoty parafialnej  bardzo podniosłym i uroczystym. Zawdzięczamy to obecności na liturgii ks. bp. Piotra Turzyńskiego. Przewodniczył tej liturgii i skierował słowo do licznie zgromadzonych wiernych, którzy byli mile zaskoczeni obecnością tak zacnego gościa. Następca Apostołów zawitał do małej wspólnoty wierzących, by ich umocnić w pielgrzymce wiary i modlitwy. To niezwykłe wprowadzenie stało się inspiracją do odkrycia Miłości w liturgii Wielkiego Piątku. Droga Krzyżowa przed kościołem, adoracja Krzyża i wspólna wędrówka do grobu Pańskiego to bogactwo, które mocno wpisało się w zagubione serce wierzących w Chrystusa. Zaś
Wigilia Paschalna to odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i konieczność dawania we współczesnym świecie świadectwa wiary. Alleluja Jezus żyje. Kolejny dar zbawiennego czasu, który winien przynieść wymierne owoce nawrócenia i wiernego trwania przy Chrystusie. Bogu niech będą dzięki za dzieło Odkupienia.

error: Content is protected !!