Od kilku już lat w naszej parafii działa prężnie Wspólnota Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym „Żywa Woda”. Co tygodniowe spotkania są czasem wewnętrznej formacji i budowania „gmachu” wiary na mocy Ducha Świętego. On – trzecia osoba Trójcy Świętej – jest źródłem i siłą Kościoła, jak również  tych wszystkich, którzy na mocy sakramentu chrztu świętego ten Kościół tworzą i uświęcają go. Wystarczy tylko otworzyć swoje serce i pozwolić by je dotknął swoją miłością sam Bóg.

W dzisiejszym świecie potrzeba nam wewnętrznego uzdrowienia, osobistego
nawrócenia i zawierzenia siebie Temu, który napełnia nas swoimi darami. Bogaci w te dary możemy uczynić świat lepszym i bardziej otwartym na Boskiego Pocieszyciela. Aby nam w tym pomóc Pan stawia na naszej drodze wielu ludzi posiadających charyzmaty. To oni swoją modlitwą, wiarą i mocą Ducha Świętego umacniają nas i napełniają serca ufnością.

W poniedziałek 26 lutego nasza parafia gościła amerykańską charyzmatyczkę Marię Vadia. Jest ona aktywną działaczką katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w archidiecezji Miami. Podróżuje po całym świecie głosząc Ewangelię i dając świadectwo mocy Ducha Świętego działającego w Kościele. Pełne ekspresji, mocy wiary oraz wielkie pragnienie, by jak najwięcej serc otworzyło się dla Chrystusa, to obraz tego niezwykłego z Nią spotkania. A może nie z Nią, ale poprzez Nią z samym Bogiem, czego tak wielu doświadczyło. Zapewne tak w swojej skromności i pokorze Maria Vadia powiedziała by o swojej roli i o swym posłannictwie. A zatem „Ducha nie gaście” i pozwólcie, by Pan swoją łaską dotknął Wasze serce poranione, zasmucone, skołatane, grzechem ubrudzone, a wtedy zobaczycie, jak cudownie żyć z Bogiem.

error: Content is protected !!