Dzień Zesłania Ducha Świętego to w naszej parafii wielkie dziękczynienie Panu Bogu za 55 lat kapłaństwa i 80 lat życia ks. kan. Tadeusza Gębki, rezydenta w naszej wspólnocie. Uroczystej sumie o godz. 12.00 przewodniczył ks. Jubilat w asyście kapłanów rodaków oraz poprzednich wikariuszy. Kazanie wygłosił ks. Marcin Rogala, były wikariusz naszej parafii obecnie pracujący w Sądzie Biskupim w Radomiu.

Mszę świętą koncelebrowali: Proboszcz ks. dr Krzysztof Maj, ks. Marcin Rogala, ks. Marcin Sajnóg, ks. Paweł Lichota, ks. Norbert Piwnik, ks. Grzegorz Wójcik, ks. Zbigniew Wypchło.

Po Komunii świętej nastąpił czas życzeń wypowiedzianych przez Wójta Gminy Solec nad Wisłą, Pana Andrzeja Czajkowskiego, przedstawicieli wszystkich szkół, dzieci i młodzież oraz liczne grupy parafian. W imieniu kapłanów pochodzących z parafii życzenia wypowiedział ks. Zygmunt Rutkowski. Natomiast ks. Andrzej Margas złożył życzenia od księży, którzy przez lata pełnili funkcję wikariusza parafii. Dziekan dekanatu lipskiego ks. Eugeniusz Frączyk złożył życzenia od kapłanów pracujących w naszym dekanacie.

Księdza Jubilata powierzamy modlitwom parafian i życzymy wszystkiego co najlepsze. Ad multos annos.

error: Content is protected !!