W tym roku przypada 100 rocznica powstanie Policji Państwowej. W bardzo wielu miejscach naszej Ojczyzny poprzez świętowanie tej okrągłej rocznicy przypomniano opinii publicznej początki powstania tej formacji, której zadaniem było dbanie o publiczne bezpieczeństwo. I tak pozostało do dziś, wyłączając może tylko okres komunizmu tzn. czas funkcjonowania w społeczeństwie milicji, ORMO, SB lub UB. Z tej racji również w naszej Parafii została odprawiona Msza św. w intencji mieszkających na jej terenie policjantów będących w stanie spoczynku, jak również czynnych zawodowo. Świętowanie to nabrało szczególnego znaczenia z racji faktu pochodzenia z Parafii pierwszego komendanta Policji, który położył podwaliny pod pierwsze struktury formacji Policji po odzyskaniu przez Polskę wolności i niepodległości. Był nim Kazimierz Młodzianowski herbu Dąbrowa, który urodził się na terenie miejscowości Wola Solecka Pierwsza, a przez krótki okres życia mieszkał w miejscowości Boiska. Po zakończeniu Mszy św. policjanci złożyli wiązankę przy obelisku upamiętniającym osobę Kazimierza Młodzianowskiego. Dziękujemy im za dbanie o bezpieczeństwo publiczne i wszelkie formy wsparcia szczególnie w sytuacjach dramatycznych. Każdy z nich w dowód wdzięczności ze strony lokalnej społeczności otrzymał figurę św. Michała Archanioła, który jest ich patronem, aby czuwał nad ich pracą. Bogu niech będą dzięki za wszelkie dobro.

error: Content is protected !!