W tym roku druhny i druhowie strażacy przeżywali jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP. Solec nad Wisłą. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Bp. Henryka Tomasika przy udziale kapelana strażaków powiatu lipskiego ks. kan. dr Krzysztofa Maja; prałata Tadeusza Gębki emerytowanego proboszcza w Solcu; ks. kan. Jana Rudniewskiego, proboszcza w Pawłowicach, ks. mgr Sławomira Kośniewskiego, wikariusza w Białobrzegach Radomskich oraz ks. dr Tomasz Herca, kapelana ks. Biskupa. W swojej homilii ks. Biskup ukazał etos i powołanie strażaka, jego samarytańską postawę wobec potrzebujących pomocy i wyraził wdzięczność za dobro, którego doznają wszyscy będący w dramatycznej sytuacji losowej.
Dziękując za przewodniczenie Mszy św. druhny i druhowie złożyli życzenia z okazji złotego jubileuszu święceń Księdza Biskupa. Dalsza część uroczystości połączona z poświęceniem nowego wozu bojowego miała miejsce obok budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

error: Content is protected !!