W całej Polsce miały miejsce uroczyste apele z okazji stulecia „cudu nad Wisłą” kiedy to wojska polskie przeciwstawiły się nawałnicy bolszewickiej. Bitwa, która trwała od 13 do 25 sierpnia pochłonęła blisko 4,5 tys. polskich żołnierzy, często młody i bardzo młodych. Dwa lata po odzyskania niepodległości i suwerenności młoda Polska musiała zmierzyć się z potęgą ateizmu i sowieckiej zarazy ideologicznej. I wygrała na oczach całej Europy. Obrońcy Ojczyzny nosili w sercu przekonanie, że obok działań wojskowych i strategii ówczesnego dowództwa niezwykła rolę odegrała Matka Boża Łaskawa. Obecny w 1999 roku św. Jan Paweł II powiedział: Było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że nie dało się go wytłumaczyć w sposób naturalny i dlatego zostało nazwane Cudem nad Wisłą.” To zwycięstwo było poprzedzone żarliwą modlitwą narodową”.
Mając świadomość wielkości tego zwycięstwa również mieszkańcy ziemi soleckiej oddali hołd bohaterom tamtych czasów. Na frontonie kościoła parafialnego umieszczona jest tablica następującej treści: Padli na polu chwały odpierając z granic państwa polskiego pod wodzą Józefa Piłsudskiego nawale najeźdźców w latach 1918/20.

Poniżej wypisane nazwiska bohaterów pochodzących z ziemi soleckiej: Andzelm Władysław; Bigos Feliks; Bochra Feliks; Grela Antoni; Kaczmarski Stanisław; Krzak Józef; Kwapisiewicz Stanisław; Mirosław Władysław; Stawnicki Jan; Stępniewski Władysław; Szczepański Franciszek; Zagozdon Jan; Zalewski Gustaw; Zieliński Henryk.

W dniu 15 sierpnia 2020 roku o godz. 7.20 zgromadzili się przed kościołem mieszkańcy ziemi soleckiej z przedstawicielami władz samorządowych, która reprezentował Wójt Gminy Solec nad Wisłą Marek Szymczyk oraz przewodniczącego Rady Gminy Tadeusz Szczerba. Były obecne poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy jak również członkowie Kół Gospodyń Wiejskich z Przedmieścia Bliższego i Dalszego. Po odczytaniu apelu poległych i modlitwie złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

Cześć Bohaterom. Polegli na polu chwały.

error: Content is protected !!