Dożynki – zwane także jako wyżynki, obrzynki, jest ludowym świętem słowiańskim związanym z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych.

Święto Plonów było zwieńczeniem całorocznej mozolnej i trudnej pracy rolników. Od dziesiątków lat rolnicy poprzez wieńce wyrażali wdzięczność Bogu za dary ziemi, które zebrali do swoich stodół, spichlerzy i piwnic. Tak wdzięczność ma również miejsce w społeczności rolniczej poszczególnych wsi naszej parafii. Co roku w ostatnią niedzielę sierpnia ma miejsce Msza św. dziękczynna tak w kaplicy w Woli Soleckiej jak i również w kościele parafialnym w Solcu. Zgromadzenie rolnicy, koła gospodyń wiejskich, sołtysi i radni gmin swoją obecnością  i modlitwą dziękują Bożej Opatrzności za dary nieba. „Błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb owoc ziemi i pracy rąk ludzkich, Tobie go przynosimy aby stał się dla nas chlebem życia”.

error: Content is protected !!