„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”.

Drodzy Parafia i wszyscy ludzie dobrej woli

prawda, którą przyszło nam ponownie celebrować z jednej strony zadziwia, a z drugie zachwyca. Potrzeba odrobinę dobrej woli, otwartości serca i rozumu, aby to Narodzenie zmieniło nasze myślenie co do sensu i wartości życia oraz ostatecznego powołania człowieka. A zatem życzymy Wam, abyście pokochali „małą dziecinę” i przyjęli Ją bez lęku i obaw. Narodzenie to czyni Was wolnymi i pozwala zmieniać ten świata zgodnie z Bożą wolą. Niech nie braknie Wam sił i determinacji w tym, by zło zwyciężać dobrem. Zdrowie jest ważne, szczególnie w tej sytuacji, niech zatem to stanie się faktem. Nie zapominajcie o zbawieniu, Nie wolno Wam z tej drogi rezygnować. Rezygnacja prowadzi do absurdu i jest to nie godne człowieka. Bóg poprzez narodzenie Swojego Syna pragnie Was obdarzyć swym błogosławieństwem, niech go nie braknie żadnego dnia Waszego życia. Przeżyjcie te święta w nadziei na lepsze jutro i lepszy nowy rok. Szczęść Boże Wam.
                           Ks. proboszcz Krzysztof Maj
                           Ks. wikariusz Krystian Korba

error: Content is protected !!