Zmartwychwstanie Jezusa jest faktem historyczny jak również fundamentem naszej wiary. Zatem patrzymy na to wydarzenie jako źródło naszego uświęcenia oraz pełnego miłości działania skierowanego do bliźniego, który nosi w sobie Boży obraz. Niech wszyscy ludzie dobrej woli a przede wszystkim chrześcijanie czerpią z tego źródła siłę i motywację do budowania Królestwa Bożego tu na ziemi i pełni nadziei spoglądają bez lęku w eschatologiczną przyszłość Królestwa Niebieskiego. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia serca wierzących swoją łaską, która umocni wiarę, ożywi miłość i pobłogosławi wszelkim działaniom rodzącym dobro. Niech każdy dzień będzie uświęcony Bożym błogosławieństwem. Szczęść Boże. Duszpasterze parafii w Solcu nad Wisłą

error: Content is protected !!