1. Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą, matką. Zaś kto zgrzeszy przeciw Duchowi Świętemu nie otrzyma odpuszczenia i winien jest grzechu wiecznego.
  2. We wtorek o godz. 18.00 Msza św. w 3 r. śmierci ks. prałata Tadeusza Gębki, a po Mszy św. modlitwy przy jego grobie.
  3. W czwartek 13 czerwca kolejne nabożeństwo Fatimskie, które rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.00, a po niej modlitwa różańcowa i procesja wokół naszej świątyni. Zapraszamy.
  4. W sobotę o godz. 5.30 wyjeżdża autokarowa pielgrzymka na Jasną Górę. Jest jeszcze 8 miejsce. Koszt 85 zł. Jest to pielgrzymka Akcji Katolickiej.
  5. W minionych dwóch tygodniach budżet parafii wsparło 3 rodziny na kwotę 460 zł.  Również rodzice dzieci komunijnych i rocznicowych przekazali 1500 zł., za które zostały zakupione pateny dla ministrantów podczas udzielania Komunii św. Także złoci jubilaci z miesiąca kwietnia ofiarowali na rzecz parafii dwie czerwone stuły. Na nowym cmentarzu został ułożony chodnik z kostki cementowej. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.
  6. Zachęcamy do kupowania najnowszego numeru „Gościa Niedzielnego”.

Wszystkim, którzy w tym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa  i wszelkich łask i w ich intencji ofiarujmy modlitwę: Zdrowaś Maryjo…

error: Content is protected !!