W dniu 12 maja 2013 nasza wspólnota przeżywała wizytację pasterską, którą poprowadził ks. bp Adam Odzimek. był to szczególny czas, gdy następca Apostołów stanął pośród nas by nas pokrzepić Bożym Słowem. 

Ks. Biskup przybył do nas na Mszę św. poranną i uczestniczył przez cały dzień. Parafianie poprzez swoich przedstawicieli z radością witali ks. Biskupa. 

Kaplica w Woli Soleckiej także była miejscem i czasem spotkania wiernych z Pasterzem Bożej Owczarni. Ks. Biskup wygłosił Boże Słowo i udzielił szczególnego błogosławieństwa zgromadzonym tam dzieciom i druhom OSP w Woli Soleckiej. 

Na Mszy św. o godz. 10.30 w kościele poklasztornym miało miejsce spotkanie ks. Biskupa z Kołami Żywego Różańca. Uroczysta suma rozpoczęła się procesją z plebanii. Orszak procesyjny prowadzili druhowie OSP z Solca, Boisk i Przedmieścia. W krużganku Proboszcz Parafii ks. Krzysztof Maj wręczył ks. Biskupowi klucze do kościoła i relikwiarz św. Stanisława, zaś przedstawiciele parafii a zarazem Samorządu Terytorialnego, staropolskim obyczajem powitali ks. Biskupa chlebem.  

Po wygłoszonej homilii ks. Biskup pobłogosławił zgroadzone w świątyni dzieci a po skończonej Mszy św. poświęcił nowoprzygotowaną kaplicę przedpogrzebową. 

error: Content is protected !!