Wraz ze Środą Popielcową weszliśmy w okres Wielkiego Postu. Jest to czas szczególny, który pomaga nam przeżyć tajemnice naszego zbawienia: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, które przyniosły człowiekowi wyzwolenie z grzechu i z jego konsekwencji: izolacji, samotności, wewnętrznego i zewnętrznego rozbicia oraz smutku.

W okresie Wielkiego Postu Kościół, idąc śladem swej długiej tradycji, nawołuje do zwrócenia większej uwagi na trzy chrześcijańskie działania: modlitwę, post i jałmużnę. To dzięki nim możemy powrócić do prawdziwego źródła swej tożsamości, tzn. do bycia z Bogiem w Jezusie Chrystusie. A Droga krzyżowa i Gorzkie żale stały się niezastąpionymi nabożeństwami wielkopostnymi pozwalającymi nam pobudzić nasze serca do żalu i nawrócenia oraz do miłosnej wdzięczności za dar odkupienia Chrystusa.

Papież Franciszek Wielki Post przedstawia nam jako „pielgrzymkę nadziei”, niech więc ten czas przyniesie nam wszystkim odnowę tej nadziei, która rodzi się z miłości i wiary.

Niech w poszukiwaniu owej nowej nadziei pomoże nam uczestnictwo w nabożeństwach Drogi Krzyżowej – piątek godz. 16.00 i Gorzkich Żali –niedziela godz. 15.30które pozwalają nam duchowo łączyć się z Chrystusem — bolejącym Dawcą Nadziei!

error: Content is protected !!