Wielki Post jest zawsze zaproszeniem każdego wierzącego do ciągłego odkrywania Bożej miłości i miłosierdzia w perspektywie ludzkiej słabości i grzechu. Jakże inspirujące jest wówczas Słowo Boże, które zachęca do osobistej refleksji i modlitwy. Gdyż tak na prawdę „nie samym chlebem żyje człowiek lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”.
Pismo św. i różaniec to obraz Chrystusowego wezwania „czuwajcie i módlcie
się”. Natomiast dzban z wodą i chleb to symbol postu. Wiele grzechów tyko
postem można zwyciężyć i osiągnąć ostateczny sukces. Zaś konfesjonał to miejsce o którym powie Chrystus „choćby grzechy wasze były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją”. Jest to również sakrament wewnętrznego uzdrowienia. Człowiek zdrowy, wewnętrznie uporządkowany, otwarty na Sacrum może zrozumieć fakt pustego grobu i przyjąć prawdę Zmartwychwstania. 
W Wielkim Poście możemy poprzez uczestnictwo w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, rekolekcji parafialnych i szkolnych kształtować własne sumienie oraz podążać za Chrystusowym Krzyżem – znakiem Zbawienia.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – piątek godz. 16.00 /miesiąc marzec/ godz. 17.00 /miesiąc kwiecień/

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – niedziela godz. 15.30

Rekolekcje parafialne i szkolne – 29-30-31 marca i 1 kwietnia.

Dzień spowiedzi parafialnej – 1 kwietnia

error: Content is protected !!