Każde ważne wydarzenie, które jest wpisane w kalendarz życia wymaga odpowiedniego przygotowania. Znając datę i okoliczności, jak również wymogi stawiane tym, którzy w nim uczestniczą musimy włożyć wiele wysiłku, aby oczekiwane efekty były zauważone przez wszystkich. Takim wydarzeniem dla wierzących jest Zmartwychwstanie Jezusa Syna Bożego, a czasem danym na osobiste przygotowanie jest Wielki Post zainaugurowany Środą Popielcową. Już liturgia Słowa pierwszego dnia stawia przed Nami wyzwanie, którego autorem jest św. Paweł: W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. Ku temu służą piękne wielkopostne nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Obok nich ważnym jest udział w rekolekcjach parafialnych czy szkolnych oraz dobrze przygotowana i przeżyta spowiedź. Czymś pięknym byłoby, gdyby wszyscy, którzy przyjęli na głowę popiół; w Wielkanoc przyjęli Komunię św. – Ciało Chrystusa. I to byłoby znakiem nawrócenia i pojednania z Bogiem. A zatem przyjmijmy do naszego serca zapewnienie proroka Joela: Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 16.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o godz. 15.30.

error: Content is protected !!