W dniu 30 października 2020 odszedł do domu Ojca ks. Jarosław Grabka długoletni wikariusz naszej parafii. Umarł w godzinach porannych w swoim pokoju domu parafialnego w Libiszowie koło Opoczna. Informacja o Jego śmierci, która dotarła na ziemię powiślańską i do naszej parafii wzbudziła szok, smutek i niedowierzanie. A jednak, to prawda. Odszedł młody kapłan, który w swojej pierwszej Parafii posługi kapłańskiej wyróżnił się głęboką wiarą, wielkim duszpasterskim zaangażowaniem w pracy dla dobra i zbawienia wszystkich zdążających drogą Chrystusowego Krzyża. Po 5 latach Jego pracy w parafii została Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, grupa modlitewna św. Rity oraz obraz zaangażowania w przygotowanie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Na szczególną uwagą zasługuje fakt Jego ogromnej dyspozycyjności na potrzeby bliźniego. Kosztem własnego czasu i wypoczynku był przy łóżku ciężko chorego i umierającego człowieka, trwając z najbliższymi na wspólnej modlitwie, poświęcał wiele godzin osobom zagubionym duchowo i moralnie, razem z nimi prostując ich drogi do sakramentów świętych. Miał duszę i talent artysty. W wolnej chwili z najbliższymi jechał na premiery sztuk teatralnych w różnych miastach. Ale nie tylko. Przecież w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą zainicjował wraz z p. Basią Cieśla szkolny teatr i był jednym ze znamienitych jego aktorów.

Księże Jarku dziękujemy, że byłeś tu, że mogliśmy czerpać z głębi Twego serca i wiary. Niech Bóg będzie dla Ciebie wieczną nagrodą. Pamiętaj o nas i módl się wraz z nami i za nas. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

error: Content is protected !!