2.07.2018r. już po raz drugi gościliśmy w naszej parafii Marię Vadia, świecką charyzmatyczkę i misjonarkę ze Stanów Zjednoczonych. Choć jej sylwetka nie rzuca się w oczy, to jednak jej wewnętrzny duch ukazał wielkość wiary, którą dzieliła się wobec licznie zgromadzonych w soleckiej farze wiernych. Fundamentem jej przepowiadania jest źródło Bożego Objawienia – Biblia. Mogliśmy widzieć efekty korzystania z Pisma Św. w podniszczonych kartkach tejże księgi. By głosić Słowo Boże najpierw trzeba je przyjąć i uczynić mocą swego serca i wiary. Maria Vadia mówiła z taką siłą i mocą, że wszyscy pozostawali pod wielkim wrażeniem jej bliskiego życia z Bogiem i w Bogu. Choć Msza Św., uwielbienie Boga, i indywidualne błogosławieństwo z nałożeniem rąk trwało ponad 3 godziny, to nikt nie czuł się zmęczony, ani znużony. Bogu niech będą dzięki za wewnętrzne uzdrowienie i otwarcie się na miłość Jezusa w znaku krzyża. Dalej trwajmy w rozmodleniu i rozważaniu Bożego Słowa. Alleluja. Amen.

error: Content is protected !!