Każdego roku w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej Kościół katolicki w Polsce obchodzi Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa – Boże Ciało. Uroczystość ta gromadzi wielkie rzesze wiernych, szczególnie podczas procesji, którzy manifestują wiarę w prawdziwą i rzeczywistą obecność Syna Bożego Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Tej manifestacji towarzyszy znaczne zaangażowanie parafian, nie tylko w procesji, ale również w przygotowaniu czterech ołtarzy procesyjnych, które są takimi stacjami modlitwy i słuchania Słowa Bożego. Przy śpiewie pieśni eucharystycznych wykonywanych pod  przewodnictwem organisty p. Kamila Jóźwika i chóru parafialnego, uczestnicy wyrażali wiarę w Boga w Trójcy Jedynego.

error: Content is protected !!