W okresie Bożego Narodzenia różne wspólnoty spotykają się na „opłatku”. Niejako poprzez to spotkanie pragną oni ponownie przeżyć w wymiarze duchowym i religijnym niezwykłą atmosferę wieczoru wigilijnego. Składają sobie życzenia, śpiewają wspólnie kolędy oraz umacniają wzajemne więzi.

Ów cel towarzyszył takiemu spotkaniu, w którym uczestniczyły dzieci i młodzież naszej parafii przynależąca do grupy ministrantów, scholi parafialnej oraz oazy. Spotkanie to było animowane przez ks. Jarosława Grabkę oraz Siostry Michalitki – Cyrylę i Weronikę.

W to przygotowanie włączyli się również rodzice, którym składamy podziękowanie.

error: Content is protected !!