Trzy miesiące przed swoimi 90-tymi urodzinami i sześć dni przed 65 rocznicą święceń kapłański w Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego odszedł do domu Ojca wieloletni proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą. Urodził się 20 września 1931 w Bąkowej parafia Wielgie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w miejscowości urodzenia rozpoczął naukę w szkole średniej w Siennie. W roku 1951 po zdaniu matury złożył podanie o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Po przyjęciu święceń kapłańskich w dniu 17 czerwca 1956 r. został skierowany do parafii Czermno. Następnie po decyzji Ks. Biskupa rozpoczął pracę wikariusza i prefekta w parafii Skaryszew. W trudnych warunkach społecznych, prześladowany przez ówczesny Urząd Bezpieczeństwa oddał serce i kapłański zapał dzieciom i młodzieży tejże jakże rozległej parafii. Władze Diecezji Sandomierskiej dostrzegając wielką wiarę i oddanie pracy duszpasterskiej skierowały Ks. Tadeusza do parafii Daromin, koło Sandomierza, gdzie rozpoczął prace budowlane przy nowej świątyni. Zaszła konieczność –„gaszenia pożaru”, jak mówił ks. Tadeusz – podjęcia obowiązków proboszcza parafii w Solcu nad Wisłą. Wielokrotnie podkreślał, że nie bardzo miał ochotę, ale w imię posłuszeństwa pogodził się z decyzją ks. Biskupa. Miał przyjść tylko na pół roku. Było to w 1975. Pozostał aż do śmierci. Tutaj w Solcu zostawił swoje serce, duszpasterskie działania, modlitwę i uśmiech. Na przestrzeni 31 lat pracy jako proboszcz tej parafii uczynił wiele tak na płaszczyźnie duszpasterskiej, jak i budowlano-konserwatorskiej. Pozostawił po sobie piękne świadectwo kapłańskiego życia, duszpasterskiego zapału i ojcowskiej wrażliwości. Niech Bóg będzie dla niego wieczną nagrodą.

Uroczystości pogrzebowe w Solcu nad Wisłą:

Poniedziałek 14 czerwca – godz. 18.30 – kościół poklasztorny – modlitwa różańcowa a o godz. 19.00 Msza św. żałobna. Po Mszy św. procesja do kościoła parafialnego i modlitewne czuwanie przy trumnie Ks. Prałata Tadeusza do godz. 22.00

Wtorek 15 czerwca – godz. 12.30 – kościół parafialny – modlitwa różańcowa, a o godz. 13.00 Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza Marka Solarczyka. Po Mszy św. kondukt żałobny wyruszany na cmentarz św. Barbary, gdzie zostaną zakończone uroczystości pogrzebowe ks. Prałata Tadeusza Gębki.

error: Content is protected !!