09/13/2011


Pod opieką duchową Ks. Krzysztofa Maja, naszego Proboszcza, grupa parafian uczestniczyła w autokarowej pielgrzymce śladami bł. Jana Pawła II. Celem podróży były trzy szczególne miejsca związane z błogosławionym Papieżem.

Odwiedziliśmy przepiękne Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w którym to miejscu Jan Paweł II zawierzał siebie i swoje życie Matce Bożego Syna, zgodnie ze swoim zawołaniem Totus Tuus.

Szczególne chwile wzruszenia przeżywaliśmy w Wadowicach. Będąc w kościele parafialnym wpatrując się w chrześcielnicę, przy której narodził się do życia w Kościele przyszły błogosławiony, dziękowaliśmy Panu Bogu za tak wielkie wyróżnienie naszego narodu.

Ostatnim miejscem naszego pielgrzymowania było Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W pokorze serca stanęliśmy przed Miłosiernym Jezusem by zawierzać siebie samych i nasze rodziny Dobremu Bogu. Trwając na modlitwie przy relikwiach Apostołki Bożego Miłosierdzia św. s. Faustyny Kowalskiej z wielką ufnością powtarzaliśmy Jezu ufam Tobie.

error: Content is protected !!