Modlitwa jest dla człowieka tą niezwykłą przestrzenią, w której ma miejsce bardzo osobisty i intymny dialog z Bogiem. Trudno sobie wyobrazić bliskość z Bogiem bez oddechu modlitwą. Stąd szczególny czas, jakim są rekolekcje pozostaje wezwaniem do ustawicznej modlitwy by żyć z Bogiem i w Bogu. To streszczenie pierwszego dnia rekolekcji, które poprowadził w naszej parafii ks. dr Piotr Walkiewicz – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego naszej diecezji 

Niedziela – drugi dzień rekolekcji to proste w formie, ale głęboko uzasadnione teologicznie rozumienie Dnia Pańskiego. Ten dzień w życiu chrześcijanina to nie tylko odpoczynek, ale przede wszystkim dzień dla Boga, rodziny i własnego uświęcania.  W swoich rozważaniach ks. Piotr, stwierdził, że dla każdego centralną, kulminacyjną godziną niedzieli pozostaje Msza św., która staje się bogactwem człowieka w pielgrzymce wiary. Bogu niech będą dzięki za dar tych rekolekcji. Dziękujemy również ks. Piotrowi, że był wśród nas i poprowadził do Betlejem, by się pokłonić Chrystusowi Synowi Bożemu.      

error: Content is protected !!