Znaczącym wydarzeniem dla Parafii – i nie tylko – były rekolekcje ewangelizacyjne poprowadzone przez O. Josepha Vadakkela w sobotę 15 lipca. Ten znany i ceniony charyzmatyk pochodzi z Indii. Od ponad 15 lat ewangelizuje kraje od wieków chrześcijańskie na kontynencie europejskim. Również takiej ewangelizacji potrzebują chrześcijanie wyznania rzymsko-katolickiego w Polsce. To, że wielu postrzega nas jako „bastion wiary” nie oznacza, iż świeże i charyzmatyczne ponowne spojrzenie na relacje człowiek i Bóg nie jest potrzebne. Wręcz przeciwnie. Dzięki takim rekolekcjonistom Bóg z nową mocą dociera do głębi serc, by je otworzyć, uzdrowić, uwolnić oraz przemienić. I to udało się Ojcu Josephowi. On w prostocie swego serca i mocy wiary uświadomił kim jest człowiek i jak wielka jest Miłość Boga. Należy ufać, że wszyscy uczestnicy bardziej uwierzyli w moc Boga, otworzyli się na działanie Ducha Świętego, co w konsekwencji może przynieść błogosławione owoce przemiany i nawrócenia. I oto w tym wszystkim chodzi. Nie należy szukać sensacji, spektakularnych wydarzeń, lecz uwierzyć, że Bóg działa i jest obecny w znaku Chleba, Jego Ciała. Amen. Alleluja.

error: Content is protected !!