„Bóg chce, abyśmy nie mieli niczego, co by nie przeszło przez ręce Maryi”. (św.
Bernard)

Maj – dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku. W Kościele zachęca nasze serca do otwarcia się w sposób wyjątkowy na Maryję. „Jest to miesiąc, w którym ze świątyń i z domów prywatnych, kierowane jest do Maryi najgorętsze i najczulsze uwielbienie, płynące prosto z serca. Jest to również miesiąc, w którym z Jej tronu spływają do nas najhojniejsze i najobfitsze dary Bożego Miłosierdzia”. (Paweł VI)

W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych „majówkami”.

Główną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. To piękny zbiór komplementów dla Maryi.

W czasach obecnych, gdy nasza wiara tak często wystawiana jest na próbę różnorodnych pokus, gdy jej fundamenty podkopywane są przez wrogów Kościoła, gdy człowieka dosięga zwątpienie, potrzebne są zdecydowane świadectwa. W tych wymagających od człowieka zdecydowanej deklaracji czasach z pomocą przychodzi Matka Boska. Przez uczestnictwo w majowym Nabożeństwie, jego scenerii i prostocie, można znaleźć odpowiedź na bardzo wiele wątpliwości, odnaleźć i odbudować korzenie swojej wiary, nawiązać szczerą więź z Jej Synem – Jezusem Chrystusem.

Obecnie do każdego dnia nabożeństwa majowego publicznie odprawianego przywiązany jest odpust 7 lat. Za uczestniczenie przynajmniej przez 10 dni w nabożeństwie majowym publicznie odprawianym można zyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny. Kto nie ma możności uczestniczenia w publicznym nabożeństwie, może zyskać odpust 5 lat za każdy dzień i odpust zupełny za cały miesiąc, prywatnie je odprawiając.

Pójdźmy zatem na spotkanie z Matką Boga w Nabożeństwie Majowym i zawierzmy Jej całą swoją życiową codzienność, skomplikowane problemy i pogmatwane drogi naszego życia. Wystarczy tylko pójść do Niej, opowiedzieć o wszystkim i zaufać Jej w każdej sprawie. A Ona na pewno przytuli do swojego Serca, pośpieszy z pomocą i wprowadzi na właściwą drogę.

Matko Kościoła – módl się za nami

Nabożeństwo Majowe w naszej parafii odprawiane jest codziennie w godz. 17:30 w niedzielę godz. 15:30

error: Content is protected !!