Każdego roku w wielu polskich i nie tylko parafiach 13 maja rozpoczyna się nabożeństwo fatimskie. Aktualność objawień Matki Bożej z Fatimy nie zostawia w czcicielach Maryi żadnej wątpliwości. Wezwanie do nawrócenia i ustawicznej modlitwy jest powtórzeniem słów Jezusa Chrystusa. Przecież objawienie Maryi jest zawsze objawieniem Syna Bożego, Jego woli i wezwania do przemiany serc. Również w naszej parafii zachodzi konieczność przyjęcia tego orędzia. Stąd rozpoczęliśmy nabożeństwo fatimskie Mszą św. i modlitwą różańcową w kościele poklasztornym. Procesja z figurą Matki Bożej przemierzała ulice Solca kierując się do kościoła farnego. Tam zakończyliśmy modlitwy, by wyprosić nawrócenie serc, wynagrodzić za grzechy i umocnić łaską Bożą wiarę, która wszystko może. Jednocześnie zapraszamy na kolejne nabożeństwo, które będzie 13 czerwca o godz. 18.00.

error: Content is protected !!