Wrzesień 2020-09-09

Rokrocznie już od wielu lat w pierwszą sobotę miesiąca września na cmentarzu „ na
Piaskach” ma miejsce Msza św. w intencji żołnierzy kampanii wrześniowej. W tej zbiorowej mogile spoczywają polegli w bitwach i potyczkach zbrojnych z niemieckim najeźdźcą we wrześniu 1939 w okolicach Ciepielowa, Lipska i Solca. Byli to żołnierze batalionu zbiorczego 74 górnośląskiego pułku piechoty oraz warszawskiej brygady pancerno-motorowej i innych jednostek. Walcząc w obronie naszej Ojczyzny złożyli na Jej ołtarzu najcenniejszy dar – dar życia. W duchu wdzięczności za ich ofiarę oraz z intencją pokoju w sercu gromadzą się wierni na cmentarzu przy pomniku, by prosić Boga o dar wieczności dla poległych. W tej modlitwie uczestniczą zawsze liczne zastępy Parafian i nie tylko. Wieńce i wiązanki złożyli: Wójt Gminy Solec nad Wisłą p. Marek Szymczyk wraz z przewodniczącym
rady Gminy, reprezentacja Policji, Wojska i Rady Sołeckiej w Solcu; Koło Gospodyń Wiejskich z Przedmieścia Bliższego i Dalszego; OSP Solec nad Wisłą oraz przedstawiciele Zespołu Szkół w Solcu.

Bóg zapłać wszystkim za dar modlitwy w intencji poległych oraz wszystkich spoczywających na tej soleckiej nekropoli. Niech Bóg będzie dla nich wieczną nagrodą. Chwała bohaterom.

error: Content is protected !!