Wieczorem 27 marca 2013 w naszej parafii miało szczególne wydarzenie. Po raz pierwszy w tak wielkim wymiarze wspólnota parafialna i goście uczestniczyli w Miserium Męki Pańskiej ulicami Solca nad Wisłą. 

Wpatrując się w sceny Męki i Śmierci Jezusa odgrywane przez parafian oraz uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą rozważaliśmy jak wielka cena została położona za nasze zbawienie.

Od Wieczernika przez Ogród Oliwny, sąd Piłata i Drogę Krzyżową dotraliśmy na tzw. Markową Górę, która tego wieczoru stała się Solecką Golgotą. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przedstawienia Męki i Śmierci naszego Zbawiciela.

error: Content is protected !!