W niedzielny wieczór 8 maja 2016r. o godzinie 19:00 w przepięknej scenerii wnętrza kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Solcu nad Wisłą odbył się Koncert Majówkowy.Z uwagi, iż miesiąc maj poświęcony jest Maryi tematem przewodnim koncertu były przepiękne w swej treści pieśni ku czci Najświętszej Panny, m.in.: Królowo ziem polskich, Maryjo, jam Twe dziecię, O Matko miłościwa.Koncert zainaugurowano jedną z najstarszych polskich pieśni religijnych, jaką jest „Bogurodzica”
w wykonaniu Pana Kamila Jóźwika i chóru parafialnego, który od kilkudziesięciu lat istnieje przy soleckiej parafii.

Usłyszeliśmy również utwory takich kompozytorów, jak: Giulio Caccini, Astor Piazzolla, Fryderyk Chopin, Witold Lutosławski, Arvo Pärt, Gabriel Fauré w wykonaniu sopranistki Agnieszki Katarzyny Kwiatek – absolwentki Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie o specjalności śpiewu klasycznego i aktorstwa, studentki Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego na UJK w Kielcach.

Wszystkie utwory zaprezentowane podczas koncertu wykonywane były przy wspaniałym akompaniamencie kwartetu, który tworzyli utalentowani muzycy: Anna Czarnomska – Połomka – wiolonczelistka Filharmonii Świętokrzyskiej, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach; Mariusz Połomka – solista, skrzypek w Filharmonii Świętokrzyskiej, ukończył studia na Akademii Muzycznej w Łodzi;  Hubert Skóra – oboista, absolwent Zespołu Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, studia magisterskie ukończył na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach oraz Kamil Jóźwik – fortepian, absolwent Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Radomiu, uzyskał tytuł magistra na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym na UJK w Kielcach, obecnie organista w Parafii w Solcu nad Wisłą.

Po raz kolejny w rolę konferansjera wcielił się gospodarz parafii – ks. dr Krzysztof Maj.

error: Content is protected !!