Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

Na wzór tamtego zwycięstwa podjęto piękną inicjatywę, by modlitwą walczyć ze złem tego świata. Stąd całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem jest ofiarowywane – za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – w następujących intencjach:

* Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata.

* O łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła.

* Wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli.

* O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski.

* O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu.

* O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.

W naszej diecezji radomskiej „Jerycho różańcowe” rozpoczęło się 25 marca w kościele katedralnym i będzie trwało zgodnie z kalendarium przyjętym przez zgromadzenie księży dziekanów do 23 grudnia. Każda parafia – i nie tylko – przez 24 godziny trwa na adoracji Najświętszego
Sakramentu i modlitwie. W naszej parafii całodobowe czuwanie rozpoczęliśmy 27 czerwca o godz. 19.00 Mszą św. w intencji całej parafii, a zakończyliśmy następnego dnia również o godz. 19.00. Wielu skorzystało z zaproszenia, by ofiarować Bogu jedną godzinę czuwania. Byli przedstawiciele Kółek Żywego Różańca, rożnych wspólnot modlitewnych oraz przedstawiciele poszczególnych miejscowości przynależących do parafii. Bogu niech będą dzięki za tych, którzy modlili się za parafię, diecezję, naszą Ojczyznę czy też cały Kościół. To było piękne świadectwo wiary w Boga i uwielbienie Jego obecności w znaku Chleba.

error: Content is protected !!