Rokrocznie tuż przed świętami Bożego Narodzenia lub po Nowym Roku w szkołach i kościoła przedstawiane są inscenizacje bożonarodzeniowe, zwane jasełkami. Dzieci i młodzież pod okiem katechetów i nauczycieli przygotowuje według określonego scenariusza spektakl o narodzeniu Syna Bożego. Obok obrazów zaczerpniętych z Ewangelii ukazane są wydarzenia z przeszłości lub współczesności naszej Ojczyzny. Połączenie tych dwóch wątków stanowi bogactwo treści przekazywanego misterium Bożego Narodzenia. Miało to miejsce podczas jasełek zaprezentowanych szerszemu gremium widzów w kaplicy w Woli Soleckiej. Zostały one przyjęte z uznaniem dla dzieci i nauczycieli, a wyrazem podziękowania były gromkie oklaski. Jasełka przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej pod kierownictwem  Beaty Kośnic, Beaty Stępień, Romany Serafin, nauczycieli tejże szkoły. W imieniu wszystkich, którzy podziwiali to przedstawienie składam gratulacje i podziękowanie. Bóg zapłać.

error: Content is protected !!