Pod datą 25 kwietnia swoje imieniny obchodzi ks. Jarosław Grabka – wikariusz parafii Solec nad Wisłą. Są to Jego pierwsze imieniny jako kapłana i wikariusza parafii Wniebowzięcia NMP. Wraz z cała wspólnotą parafialną Czcigodnemu Solenizantowi składamy najserdeczniejsze życzenia, by Chrystus Zmartwychwstały swoją łaską umacniał Jego wiarę i wspomagał w posłudze kapłańskiej dla pożytku wiernych i chwały Kościoła. Szczęść Boże na dalsze lata życia. Życzą – Kapłani, Siostry Zakonne oraz parafianie.

error: Content is protected !!